Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

- Selviydyt japanin kielellä asiakaspalvelutilanteessa ja tunnistat kunnioittavan rekisterin fraaseja ja perusrakenteita.

- Osaat keskustella antamisesta, saamisesta ja omistamisesta.

- Osaat kertoa omasta perheestäsi sekä kysyä toisen henkilön perheestä.

- Kykenet ilmaisemaan tekemistä ja liikkumista entistä sujuvammin hallitsemalla lauseiden yhdistämisen.

- Osaat 45 uutta kanji-kuvamerkkiä.

Laajuus: 3

Aikataulu: 04.09.2023 - 27.11.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Sachiko Sosa

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden): A2

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kielen perusrakenteiden sekä arki- ja työelämän perussanaston syvempi omaksuminen, arki- ja työelämän asioimistilanteiden harjoittelu sekä syvempi tutustuminen tapakulttuuriin ja kielen erilaisiin kohteliaisuusaspekteihin.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  1. Kontaktiopetus
  2. Aktiivisuus: tee kotitehtävät ja oppitunneilla vastaa vuorollasi (10 %)
  3. Pakolliset tehtävät (60%)
  4. Lopputentti (30%)

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  kontaktiopetus (18 h) + opiskelijan itsenäinen työ (63 h)

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kaikki oppimateriaali digitaalisella oppimisalustalla.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Maksimiryhmäkoko 30

  Opintojakso voidaan suorittaa myös KiVAKO-verkkokurssina.

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I-II, Kevät III-IV

  2021-2022 Syksy I-II

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-3330

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  WebOodi