Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

 • Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää tärkeimpien energiatekniikan virtausprosessien perusteet.
 • Opiskelija ymmärtää kuinka erilaiset prosessit liittyvät laajempiin kokonaisuuksiin, kuten voimalaitoksiin.

Laajuus: 5

Aikataulu: 08.01.2024 - 21.02.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Eero Hirvijoki

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  - Kurssilla tarkastellaan teollisuudessa ja energiatekniikassa kohdattavien komponenttien toimintaa
  termodynamiikan näkökulmasta.
  - Erityisen tarkastelun kohteena ovat suuttimet, turbiinit sekä pumput ja puhaltimet.
  - Suuttimien tapauksessa kurssilla selvitetään poikkipinta-alan, virtausnopeuden sekä termodynaamisten
  suureiden kuten paineen ja tiheyden välinen yhteys.
  - Turbiinien kohdalla hyödynnetään suuttimien teoriaa ja tarkastellaan virtaavan höyryn ja kaasun entalpian
  muuntamista kineettiseksi energiaksi ja turbiinin pyörimisenergiaksi. Näin pyritään esittelemään impulssija reaktioturbiinien toimintaperiaatteet sekä havainnollistamaan turbiinin säätämistä massavirran
  muuttamisella.
  - Pumppujen ja puhaltimien kohdalla keskitytään selvittämään, kuinka paineen kasvu saadaan aikaan, ja
  miten usean komponentin rinnan- tai sarjaankytkentä vaikuttaa lopputulokseen putkiverkostoissa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin suoritus arvioidaan ensisijaisesti tentillä. Tenttipisteitä ja arvosanaa voi täydentää kurssin aikana palautettavista harjoitustehtävistä saatavilla pisteillä.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla järjestetään viikottainen luento- ja laskutupakerta. Luennolla käydään läpi kurssin aihepiirin
  teoriaa ja laskutuvissa teorian soveltamista harjoitellaan aihepiirin tehtävillä.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Ei opetusta
  2023-2024 Kevät III

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen kurssille Sisun kautta (sisu.aalto.fi).