Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuuaan opiskelija:

- Osaa käyttää kolmiuloitteista CAD:ia tuotesuunnittelussa

- Osaa laatia tuotteen teknisen dokumentaation

Laajuus: 5

Aikataulu: 26.02.2024 - 02.06.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Kaur Jaakma

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Konetekniikan kolmiuloitteisen tietokoneavusteisen suunnitteluohjelmiston esittely, esisältäen osa- ja kokoonpanomallinnuksen, teknisen dokumentaation ja analyysityökalujen käytön.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Ohjelmistona Creo Parametric 9.0.3.0.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Henkilökohtaiset tietokoneharjoitukset.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot/demot 16 h
  Tietokoneharjoitukset 48 h
  Itsenäinen opiskelu 66 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Ilmoitetaan erikseen.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin osasuoritukset ovat voimassa vain kurssin aikana, eli kurssin suoritusta ei voi jakaa usealle vuodelle.

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät IV - V
  2023-2024 Kevät IV - V

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen kurssille Sisun kautta (sisu.aalto.fi).