Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää ja hallitsee perusteet seuraavista asioista:

 1. Termodynaamiset tilamuuttujat, niitä yhteensitovat tilanyhtälöt, kuten paine, tiheys ja lämpötila, sekä tilamuuttujapiirrosten tulkitseminen.
 2. Lämmön, työn, sisäenergian, entalpian sekä entropian käsitteet ja yhteydet termodynamiikan ensimmäiseen ja toiseen pääsääntöön.
 3. Termodynaamisten syklisten prosessien perusanalyysin esimerkiksi lämpövoimakoneen hyötysuhteen laskemiseksi
 4. Stationaarisen virtauksen energiataseen ja sen käytön yksinkertaisessa voimalaitosprosesseissa esimerkiksi turbiinin tehon laskemiseksi.
 5. Lämmönsiirron johtumis, konvektio- ja säteilyilmiöt sekä näiden soveltamisen esimerkiksi maalämpö- tai aurinkolämpökeräimen karkeata analyysiä varten.

Kurssin harjoitustehtävissä pyritään myös osittain soveltamaan Python-ohjelmointikielen käyttöä esimerkiksi tulosten visualisoinnissa. Näin opiskelija saa paremmat valmiudet kandidaatintyötään varten.

Laajuus: 5

Aikataulu: 04.09.2023 - 30.11.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Eero Hirvijoki

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Katso kohta "oppimistavoitteet"

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  7 Edullista ja puhdasta energiaa

  13 Ilmastotekoja

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - II
  2023-2024 Syksy I - II

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen kurssille Sisun kautta (sisu.aalto.fi).

  Tarkempia valintakriteerejä ei aseteta vaan vastuu kurssilla tarvittavien perustietojen osaamisesta jätetään opiskelijalle itselleen.