Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen mekatronisen järjestelmän mikrokontrolleri-ohjauksella, osaa suunnitella yksinkertaisia elektroniikkapiirejä, osaa valita peruselektroniikkakomponentit yleisimpiin käyttötarkoituksiin sekä tunnistaa sulautettuihin järjestelmiin liittyvät peruskäsitteet.

Laajuus: 5

Aikataulu: 09.01.2024 - 11.04.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Panu Kiviluoma

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, English

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Mikrokontrollereiden, sähköisten toimilaitteiden ja perusantureiden käyttö, kytkennät ja ohjelmointi. Takaisinkytketty säätö.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Laboratorioharjoitukset, projektityö.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, laboratorioharjoitukset, projektityö

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  12 Vastuullista kuluttamista

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät III - IV
  2023-2024 Kevät III - IV

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen kurssille Sisun kautta (sisu.aalto.fi).