Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa kokeellisiin menetelmiin liittyvät peruskäsitteet ja mittauksiin vaikuttavat tekijät

 • osaa laatia tutkimus- ja koesuunnitelman ja toteuttaa yksinkertaisen mittauksen käytännössä

 • osaa valita kokeelliseen tutkimukseen soveltuvat mittalaitteet ja -välineet sekä ohjelmistot ja arvioida niiden vaikutusta tuloksiin

 • osaa dokumentoida, raportoida ja esittää kokeellisen tutkimuksen tulokset

 • tunnistaa mittausten virhelähteet ja räikeät virheet mittaustuloksissa.

Laajuus: 5

Aikataulu: 08.09.2023 - 01.12.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Panu Kiviluoma

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi tarjoaa sekä käytännöllisen että teoreettisen perustan kone- ja rakennustekniikan mittauksiin ja mittalaitteisiin sekä kokeelliseen tutkimusmenetelmään. Laboratoriotyöt helpottavat rakenteiden ja järjestelmien käyttäytymisen sekä teoreettisten käsitteiden ymmärtämistä. Opiskelijoilla on mahdollisuus suunnitella ja toteuttaa mittausjärjestelmiä yleisimpien fysikaalisten suureiden kuten voima, siirtymä, venymä, värähtely, lämpötila ja paine mittaamiseen. Kurssilla perehdytään myös mittaustulosten analysointimenetelmiin sekä tulosten esittämiseen ja tieteelliseen raportointiin. Kurssi sisältää laboratorioharjoituksia sekä pienryhmissä tehtävän kokeellisen tutkimusprojektin.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi sisältää luentoja, laboratorioharjoituksia sekä pienryhmissä tehtävän kokeellisen tutkimusprojektin. Arvioinnissa huomioidaan harjoitusaktiivisuus, laboratoriotyöskentely sekä tutkimusprojektin toteutus ja raportointi.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot 28 h (2 x 2h, yhteensä 7 luentoa)
  Harjoitukset 24 h (4 x 2 h, yhteensä 3 harjoitusta)
  Ryhmässä tehtävä harjoitustyö 50 h
  Itsenäinen työskentely 30 h

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - II
  2023-2024 Syksy I - II

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen kurssille Sisun kautta (sisu.aalto.fi).