Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuasi:

- hallitset saksan peruskieliopin (A2.2-tasolla)

 

 

 

 

Laajuus: 2

Aikataulu: 14.01.2024 - 26.05.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Pauli Kudel, Hans-Joachim Schulze, Arja Blanco

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden): A2

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Itsenäisesti opiskeltava verkkokurssi, jolla kertaat saksan kielen peruskieliopin. Verkkomateriaali sisältää harjoituksia substantiiveista, adjektiiveistä, verbeistä, prepositioista, pronomineista ja sanajärjestyksestä. Verkossa on myös harjoitusten oikeat vastaukset.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Itsenäisesti suoritettava verkkokurssi. Arvostelu: Kirjallinen koe.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Itsenäinen työskentely 54 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusmateriaali verkossa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - II
  2022-2023 Kevät III - V
  2023-2024 Syksy I - II
  2023-2024 Kevät III - V

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen Sisussa (sisu.aalto.fi).