Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Laajuus: 3

Aikataulu: 08.08.2023 - 10.10.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Laura Tuominen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • koskee tätä kurssikertaa

  - Expanding basic vocabulary (e.g. leisure time, hobbies, work life)
  - Expanding knowledge of grammar, including plural forms and forms referring to the past
  - Conversations related to working life, information retrieval, practising reading and writing skills

Työmäärä toteutustavoittain
 • koskee tätä kurssikertaa

  Teaching in group 36 hrs
  Independent work 45 hrs

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • koskee tätä kurssikertaa

  Terhi Tapaninen ja Kristiina Kuparinen: Oma Suomi 2 (Chapters 1-4) ISBN 978-951-1-28379-9 (2016 version)

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja