Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

 • ymmärtää mitä vesi- ja ympäristötekniikka oppialana on ja pystyy kuvailemaan alan keskeistä sisältöä ja käsitteistöä
 • ymmärtää veden kierron perusteet, pystyy kuvailemaan vesivarojen kytköksiä yhdyskuntien veden tarpeeseen sekä ymmärtää ympäristötekniikkaan liittyvät keskeiset periaatteet
 • pystyy kuvailemaan yhdyskuntien vesihuollon kokonaisuuden sekä niiden järjestämisen perusperiaatteet
 • ymmärtää millaisia laskentamenetelmiä ja työkaluja vesi- ja ympäristötekniikkaan liittyy ja osaa käyttää keskeisimpiä laskentamenetelmiä
 • pystyy toimimaan ryhmässä annetusta lukumateriaalista vuorovaikutteisesti keskustellen ja yhdessä ongelmia ratkoen
 • hahmottaa vesi- ja ympäristötekniikan poikkitieteellisyyden ja osaa viestiä alan keskeisiin käsitteisiin liittyen toisten alojen edustajien kanssa

Laajuus: 5

Aikataulu: 05.09.2023 - 29.11.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Teemu Kokkonen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Vesi- ja ympäristötekniikan keskeiset sisällöt sekä niihin liittyvät menetelmät, kuten hydrologinen kierto ja sen osa-alueet; globaalit vesivarat; yhdyskuntien vesihuolto; kestävä kehitys.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, lukupiiri/ryhmätyö sekä viikkoharjoitukset.

  Arviointiperusteina lukupiiri-/ryhmätyöt ja viikkoharjoitukset.

   

   

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  6 Puhdas vesi ja sanitaatio

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - II
  2023-2024 Syksy I - II

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen kurssille Sisun kautta (sisu.aalto.fi).