Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija

- osaa selittää hankekehityksen ja konseptisuunnittelun tavoitteet ja menetelmät ja osaa alustavasti soveltaa niitä käytäntöön

- osaa selittää rakennesuunnittelun keskeiset osatekijät

- tuntee rakennusmateriaalien ja rakenteiden fysikaalisen käyttäytymisen ja toiminnan perusteet

- tuntee palo- ja poistumisturvallisuuden perusteet ja vaatimukset sekä pystyy arvioimaan niiden toteutumista suunnitteluvaiheessa

- osaa selittää keskeiset sisäympäristön ja sisäilman laatuun vaikuttavat tekijät

- osaa selittää prosessit ja johtamiskäytännöt, joiden avulla erilaisia järjestelmiä ja alajärjestelmiä johdetaan rakennushankkeissa.

Laajuus: 5

Aikataulu: 26.02.2024 - 03.06.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Camilla Vornanen-Winqvist

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Rakennushankkeen kokonaisuuden ja keskeisten osa-alueiden perusteiden hallinta: Hanke-, konsepti- ja arkkitehtuurisuunnittelu, rakennesuunnittelu ja -analyysi, rakennusfysiikka, sisäilma ja sisäympäristö, paloturvallisuus sekä tuotannon ja talouden prosessit.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin osatehtävät arvioidaan asteikolla 0-5. Tehtävät on suoritettava hyväksytysti (vähintään arvosanalla 1). Läsnäolo seminaarissa on pakollinen.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luento-opetus ja niihin liittyvät harjoitukset (55 h), ryhmätyö sekä itsenäinen opiskelu ja tehtävät (75 h), seminaari (5 h).

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Määritellään erikseen.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät IV - V
  2023-2024 Kevät IV - V

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen kurssille Sisun kautta (sisu.aalto.fi).