Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

 Tutustuu maa- ja kallioperän syntyyn, koostumukseen ja rakenteeseen liittyviin geologisiin prosesseihin. 
 Tuntee yleisimmät mineraalit ja osaa soveltaa tätä tietoa kivilajien määritykseen.
 Tutustuu maaperän ja kallioperän rakenteen, koostumuksen ja ominaisuuksien geofysikaalisiin tutkimusmenetelmiin
 Tuntee maankamaran lujuuteen ja muodonmuutoksiin vaikuttavat ilmiöt ja ominaisuudet, kuten kallion rakoilu ja rapautuminen, maakerrosten huokoisuus, muokkautuvuus ja vedenjohtavuus
 Tuntee pohjaveden esiintymiseen, virtaukseen ja koostumukseen vaikuttavia ominaisuuksia ja veden vaikutuksia maankamaran ja rakennuspohjan kuormituskäyttäytymiseen 
 Tutustuu geologisten prosessien ja ilmiöiden merkitykseen yhdyskuntarakentamisessa ja ympäristön suojelussa.
 Osaa tunnistaa maalajit ja tuntee niiden ominaisuudet sekä niitä kuvaavien tunnuslukujen määrityksen.
 Tuntee käytetyimmät kallioluokitusmenetelmät ja osaa määrittää niihin liittyvät parametrit.

Laajuus: 5

Aikataulu: 22.04.2024 - 07.06.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Henry Gustavsson

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opiskelija tutustuu maa- ja kallioperän syntyyn, koostumukseen ja rakenteeseen liittyviin geologisiin prosesseihin, maaperän ja kallio-perän rakenteen, koostumuksen ja ominaisuuksien geofysikaalisiin tutkimusmenetelmiin. Kurssin jälkeen opiskelija tuntee yleisimmät mineraalit ja osaa soveltaa tätä tietoa kivilajien nimeämiseen. Hän tuntee myös maankamaran lujuuteen ja muodonmuutoksiin vaikuttavat ilmiöt ja ominaisuudet. Tuntee pohjaveden esiintymiseen, virtaukseen ja koostumukseen vaikuttavia ominaisuuksia ja veden vaikutuksia maankamaran ja rakennuspohjan kuormituskäyttäytymiseen. Hän osaa tunnistaa maalajit ja tuntee niiden ominaisuudet sekä niitä kuvaavien tunnuslukujen määrityksen sekä tuntee käytetyimmät kallioluokitusmenetelmät ja osaa määrittää niihin liittyvät parametrit. Hän tuntee myös oppimiensa prosessien ja ilmiöiden merkitykseen yhdyskuntarakentamisessa ja ympäristön suojelussa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, pakolliset harjoitukset (kivilajien ja mineraalien tunnistamisharjoitukset, laboratorio- lasku- ja maastoharjoitukset). Mineraali- ja kivilajitentti, teoriapohjainen tentti.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Yhteensä 133h: 24 h luentoja + 30 h harjoituksia + 79h omatoiminen opiskelu.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Materiaali ilmoitetaan MyCoursesissa

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

  7 Edullista ja puhdasta energiaa

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät V
  2023-2024 Kevät V

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen kurssille Sisun kautta (sisu.aalto.fi).