Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Ilmasto.nyt - kiinteistötalous ja geoinformatiikka on 5 opintopisteen laajuinen kokonaisuus ilmastonmuutoksen perusteiden oppimiseen. Kurssi koostuu monialaisesta verkkokurssista ja kiinteistötalouden ja geoinformatiikan aihealueelle keskittyvästä moduulista.

Ilmastonmuutos on moniulotteinen aihe, johon liittyy useita poikkitieteellisiä haasteita. Ilmasto.nyt  - kokonaisuuden peruspilarit, joiden ympärille sisältö ja oppimistavoitteet rakentuvat ovat ymmärrys

 • ilmastonmuutoksesta luonnontieteellisenä ilmiönä,
 • kuinka sitä voidaan ehkäistä (hillintä/mitigation),
 • kuinka siihen voidaan sopeutua (adaptation).

Perustiedon hallitsemisen lisäksi, yhtä tärkeänä päämääränä on vahvistaa ymmärrystä ilmastonmuutoksesta syvänä inhimillisenä ja yhteiskunnallisena haasteena ja antaa jokaiselle eväitä olla osaltaan ratkaisemassa sitä. Tavoitteena on, että kokonaisuuden opiskeltuaan opiskelija osaa

 • katsoa ilmastonmuutosta monesta eri näkökulmasta ja luoda yhteyksiä näiden välille sekä etsiä ratkaisuja ilmastonmuutokseen monipuolisesti.
 • reflektoida omaa rooliaan ilmastonmuutoksessa ja soveltaa oppimaansa omalla alallaan.
 • tarkastella eri näkökulmia, ratkaisuja, tiedonlähteitä ja ilmastonmuutoksesta käytävää keskustelua kriittisesti.

Laajuus: 5

Aikataulu: 23.04.2024 - 30.05.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jukka Heinonen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Ilmastonmuutos, ilmastojärjestelmän toiminta, ilmastonmuutoksen vaikutukset, hillintä ja sopeutuminen.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kaksi moduulia: 1) ilmastonmuutos yleisenä ilmiönä, 2) rakennetun ympäristön rooli ilmastonmuutoksen aiheuttajana ja hillinnässä


Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin arvosana muodostuu kurssin aikana suoritettavien  osatehtävien perusteella. Kts. kurssiesite. 

 • koskee tätä kurssikertaa

  1)     climate.now-verkkokurssin hyväksytty suorittaminen (2 op)

  2)     läsnäolo luennoilla 10 %

  3)     viikkotehtävät 5x, hyväksytty/hylätty, 8 % per tehtävä, 3/5 hyväksyttyä minimivaatimus

  4)     Loppuraportti 50 % (0-50 pistettä), 25 pistettä minimivaatimus


Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Online-kurssin suoritus, luennot ja harjoitustehtävät. Kts. kurssiesite.

 • koskee tätä kurssikertaa

  5 op, ~140 työtuntia

  1)     climate.now-verkkokurssi 56 tuntia

  2)     5-6x 2h luennot = 10-12 tuntia

  3)     viikkotehtävät 5x4h = 20 tuntia

  4)     loppuraportti 54 tuntia


PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kts. kurssiesite.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Viikkotehtävät annetuista lukemistoista. Loppuraporttiin kukin etsii lisäksi omia tieteellisiä artikkeleita lisälähteiksi.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  15 Maanpäällinen elämä

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät V
  2023-2024 Kevät V

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen kurssille Sisun kautta (sisu.aalto.fi).

  Kurssia tarjotaan ainoastaan Kiinteistötalouden ja geoinformatiikan (KIG) kandidaatinpääaineopiskelijoille.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Opetus kerran viikossa torstaisin, toinen luento korvattu viikkotehtävällä

Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa

  Ensimmäinen luento to 25.4., viimeinen to 30.5.