Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on opettaa perustiedot ionisoivan säteilyn ominaisuuksista ja säteilyturvallisuudesta sekä maallikon että säteilyn käyttäjän kannalta. Ionisoivan säteilyn ja aineen vuorovaikutukset, säteilysuojelussa käytettävät suureet ja yksiköt, biologiset vaikutukset ja annoslaskennan perusteet esitellään. Ydinturvallisuuden periaatteet, ydinvoimaloiden ja ydinjätteen sekä toisaalta säteilyn lääketieteellinen käyttö ja ympäristön kannalta tärkeimmät säteilyuhat selostetaan. Säteilysuojelun keskeinen lainsäädäntö ja muut säännökset sekä annosrajoitukset käydään läpi. Säteilysuojelulaskuja harjoitellaan ja kurssiin liittyy pakolliset demonstraatiot umpilähteistä ja röntgenlaitteista. Kurssin riittävän hyvin suorittaneet saavat säteilyturvallisuusvastaavan (STV) todistuksen teollisuuden ja tutkimuksen säteilytoiminnassa osaamisalanaan umpilähde- ja röntgentoiminta sekä avolähteiden käyttö laboratoriossa säteilylähteiden luokassa 3.

Laajuus: 5

Aikataulu: 04.09.2023 - 07.12.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jarmo Ala-Heikkilä

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Luennoitsija tavattavissa lähiopetussessioiden yhteydessä, sopimuksen mukaan myös muulloin. Sähköposti jarmo.ala-heikkila@aalto.fi, puhelin 050-4331198.

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Ionisoivan säteilyn aiheuttamat riskit ja niiden pienentämiseen käytettävät menetelmät.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusmuodot: luennot, laskuharjoitukset, laboratoriotyöt, tentti.

  Arviointimenetelmät: tentti ja laboratoriotyöt kurssin osasuorituksina.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Arvosana määräytyy pelkästään tenttipisteiden perusteella. Tentissä on viisi tehtävää, joista kolme sanallisia ja kaksi laskennallisia. Läpipääsy taataan: 1/3 * max-pistemäärä. Arvosana 3 taataan: 2/3 * max-pistemäärä.


Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot 36 h, laskuharjoitukset 15 h, itseopiskelu 72 h, laboratoriotyöt 4 h, tentti 3 h. Laboratoriotöissä läsnäolopakko, muuten ei.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • koskee tätä kurssikertaa

  Kts. MyCourses-sivuilta.


Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  7 Edullista ja puhdasta energiaa

  13 Ilmastotekoja

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - II
  2023-2024 Syksy I - II

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen Sisussa.

Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa

  Kts. MyCourses-sivuilta.