Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin käytyään opiskelija

 1. osaa kuvata erilaiset kemialliset sidokset

 2. osaa analysoida atomiketjun värähtelyjä

 3. osaa muodostaa ja analysoida yksiulotteisen tiukan sidoksen mallin

 4. tunnistaa yleisimmät kiderakenteet

 5. osaa selittää käänteishilan

 6. osaa analysoida yksinkertaisia sirontatehtäviä

 7. osaa selittää kiinteän aineen vyörakenteen lähes vapaiden elektronien teorian avulla

Laajuus: 5

Aikataulu: 23.10.2023 - 08.12.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Ville Havu

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Luennoitsija: Ville Havu, ville.havu@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Aina välttämätön aines: Kemiallisten sidosten tyypit. Fononit ja hilavärähtelyt. Tiukan sidoksen malli. Hila, kanta ja kiderakenteet (sc, fcc, bcc). Käänteishila. Sähkömagneettisen säteilyn sironta kiteestä. Lähes vapaiden elektronien malli. Blochin teoreema. Elektronien vyörakenne yhdessä ulottuvuudessa. Puolijohteiden ominaisuudet.

  Usein tarpeellinen aines: Jaksollinen järjestelmä. Elektronien vyörakenne useammassa kuin yhdessä ulottuvuudessa. Neutronien sironta kiteestä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusmuodot: luentojen esitehtävät, luennot, laskuharjoitukset

  Arviointimenetelmät: luentojen esitehtävät, laskuharjoitukset, tentti

 • koskee tätä kurssikertaa

  Syksyn 2023 kurssin arvostelu perustuu kolmeen osioon:

  • Luentojen esitehtävät: 1 tehtävä / viikko, yhteensä 6 tehtävää → 24 pistettä
  • Laskuharjoitukset: 4 tehtävää / viikko, yhteensä 24 tehtävää → 48 pistettä
  • Tentti: 4 tehtävää → 28 pistettä

  Maksimipistemäärä on siis 100 pistettä. Tenttiin osallistuminen on pakollista kurssin suorittamiseksi.Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  36 h kontaktiopetusta ja 92 h itsenäistä työskentelyä.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Luentoja 2 x 2 h / vko, yhteensä 24 h, laskuharjoituksia 1 x 2 h / vko, yhteensä 12 h

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy II
  2023-2024 Syksy II

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen: SISUssa.