Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

- ottaa vastuun omasta, suunnitelmallisesta oppimisestaan yliopisto- ja työyhteisön jäsenenä

- toimia ryhmässä ja tukea ryhmän muita jäseniä

- toimia ja kommunikoida osana työyhteisöä

- antaa ja vastaanottaa palautetta

- arvioida, eritellä ja kehittää itseään oppijana ja työntekijänä

- arvioida ja suunnitella itsenäisesti ajankäyttöään ja tehokkaita työtapoja

Laajuus: 5

Aikataulu: 09.01.2024 - 31.07.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Juha Lipponen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Oppiminen ja oppimismenetelmät. Oman oppimisen arviointi. Toiminta ja viestintä työyhteisössä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Osaamisprofiili ja kurssitehtävät sekä osallistuminen työpajoihin ja ryhmäkeskusteluihin.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  5 op = 135 h

  Luennot 5 h, pienryhmätyöskentely 15 h, itsenäinen opiskelu 115 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Ilmoitetaan kurssin aikana.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät III - Kesä
  2023-2024 Kevät III - Kesä

  Ilmoittautuminen :

  Kurssi on tarkoitettu CHEM-opiskelijoille 1. tai 2. vuoden kevätlukukaudella.

  Kurssin toteutus voidaan perua, jos kyseiselle toteutukselle ilmoittautuneita opiskelijoita on alle viisi. Jos toteutus perutaan, tulee opiskelijoille tarjota vaihtoehtoinen tapa suorittaa kurssi, tai ehdotus muusta soveltuvasta suoritettavasta kurssista.