Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet yliopisto-opintoihin. Hän osaa etsiä tietoa ja hoitaa opintoasioitaan, löytää tarvittavien tukipalveluiden äärelle ja osaa suunnitella omaa opiskeluaan lyhyellä ja pitkällä tähtäyksellä. Opiskelija osaa tehdä opintosuunnitelman ja lukujärjestyksen ja ilmoittautua kursseille. Opiskelija osaa käyttää keskeisiä tietojärjestelmiä ja kirjastoa.  Opiskelija harjaantuu suunnittelemaan omaa ajankäyttöään.

Laajuus: 1

Aikataulu: 24.10.2023 - 19.04.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tuula Noponen, Anouar Belahcen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Tutustuminen yliopisto-opiskeluun, opiskelijalle tarjottaviin palveluihin ja opintoihin. Akateeminen ohjaus, opintosuunnitelman laatiminen. Opintojen suunnittelu ja seuraaminen, ajankäytön hallinta, opiskelun tietojärjestelmät. Sisältö vaihtelee vuosittain.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot ja harjoitustehtävät. Vaadittavat suoritukset ilmoitetaan viimeistään kurssin alkaessa MyCoursesissa. 

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kontaktiopetusta, itsenäistä työskentelyä

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opinto-opas, luentomateriaali, muut opetuksessa jaettavat materiaalit

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - Kevät V
  2023-2024 Syksy I - Kevät V

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen Sisussa (sisu.aalto.fi) HOPsin kautta