Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelija osaa

 • nähdä sähkötekniikan pitkän ajan kuluessa syntyneenä inhimillisenä järjestelmänä ja toimintana
 • hahmottaa sähkön ja magnetismin ymmärtämisen historian erillisistä luonnonilmiöistä sähkömagneettiseksi kokonaisuudeksi
 • sijoittaa sähkötekniikan historian osaksi muuta tieteenhistoriaa
 • yhdistää ajallisesti sähkötekniikan historian merkittävät tapahtumat poliittisen, talous- ja sosiaalihistorian käännekohtiin.

Laajuus: 3

Aikataulu: 15.01.2024 - 08.04.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Ari Sihvola

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Sähkötekniikan perustana olevan ajatusrakenteen ja sen soveltamisen kehitys. Sähkön ja magnetismin varhaiskehitys, galvanismi, sähkömagnetismi, induktio, sähkömagneettiset aallot. Sovelluksia: tiedonsiirto, energiansiirto, valaistus, elektroniikka.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Pohdintatehtävät ja/tai luentoihin perustuvat oppimispäiväkirjat.

  Hyväksyttyä arvosanaa varten opiskelijan on osoitettava, että hänellä on jonkinlainen kokonaiskäsitys sähkötekniikan historian merkittävistä tapahtumista ja kokonaisuudesta ja että hän osaa analysoida ja pohtia sähkön, magnetismin ja sähkötekniikan merkitystä historiassa ja nykypäivässä.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luento-opetus 24 h (2 h viikossa). Itsenäinen työskentely 56 h.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Lindell: Sähkön pitkä historia (Otatieto).

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Ei opetusta
  2023-2024 III-IV

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen Sisussa (sisu.aalto.fi)