Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija hallitsee jatkuva-aikaisen säätö- ja systeemiteorian alkeet. Hän ymmärtää dynaamisen järjestelmän perusperiaatteet ja analysointimenetelmät. Hän osaa analysoida yksinkertaisten järjestelmien dynaamista käyttäytymistä sekä osaa suunnitella erityyppisillä menetelmillä stabiloivan säätöratkaisun. Hän osaa simuloimalla tarkistaa suljetun systeemin käyttäytymisen. 

Laajuus: 5

Aikataulu: 09.01.2024 - 18.04.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Humaloja, Ville Kyrki

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Säätö- ja systeemiteorian perusteet. Dynaamiset järjestelmät ja niiden käyttäytyminen. Siirtofunktiot ja taajuustason mallit. Tilamallit. PID-säädin. Säätäjien suunnittelu ja analyysi.   Dynaamisen takaisinkytketyn järjestelmän simulointi. Digitaalisäädön alkeet.  Harjoitustehtävissä käytetään Matlab/Control System Toolboxia sekä Simulinkiä. 

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kaksi välikoetta tai tentti.  Arvosteltavia kotitehtäviä sekä luentotehtävät.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, itseopiskelu, laskuharjoitukset, kotitehtävät.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Richard C. Dorf, Robert H. Bishop: Modern Control Systems, 13. edition, Prentice Hall, 2017. Luentokalvot ja tehtävien ratkaisut.  Verkkokurssin materiaali

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Vain toinen kursseista ELEC-C1230 Säätötekniikka ja ELEC-C8201 Control and Automation voidaan hyväksyä tutkintoon. Jos kurssi ELEC-C1230 Säätötekniikka kuuluu opiskelijan pää- tai sivuaineen opintoihin, sitä ei voi pää- tai sivuaineessa korvata kurssilla ELEC-C8201 Control and Automation.

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät III - IV
  2023-2024 Kevät III - IV

  Ilmoittautuminen :

  Opetukseen ilmoittaudutaan Sisussa (sisu.aalto.fi).