Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää tieteellisen työskentelyn periaatteet
 • osaa etsiä ja käyttää akateemista tietoa kriittisesti
 • tuntee tieteellisen tekstin keskeiset tekstilajipiirteet
 • ymmärtää tieteellisen argumentoinnin perusteet
 • osaa teknisen lähteisiin viittaamisen ja lähdeluettelon standardin
 • on parantanut tietouttaan akateemiselta tekstiltä vaadittavista kielenhuollollisista seikoista

Laajuus: 2

Aikataulu: 08.01.2024 - 15.07.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Pekka Pälli

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, English

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Tieteelllinen tieto sekä sen etsiminen ja käyttö; akateemisen tekstin ominaisuudet; akateeminen kirjoittaminen

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  100% learning assignments

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Itsenäinen työskently 54h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opettajan osoittama kurssimateriaali. 

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät III - Kesä
  2023-2024 Kevät III - Kesä