Topic outline

 • Tervetuloa Tieteellinen ajattelu ja kirjoittaminen -kurssille!


  Kurssi suoritetaan kokonaan kirjallisilla tehtävillä. Tehtäviä on kaksi, ja ne molemmat on suoritettava hyväksytysti.

  Itseopiskelun ja suorittamisen aikataulu: voit suorittaa kurssin milloin tahansa kurssin aikatauluksi imoitettujen periodien aikana. Opettaja tarkistaa ja rekisteröi tehdyt suoritukset kunkin opetusperiodin päätteeksi.

  Kurssimateriaali

  Tehtävän 1 suorittamiseen tarvittava lukemisto: Linkistä materiaalit löydät .pdf-muotoisen akateemisen kirjoittamisen oppaan, joka on luotu johdatukseksi (suomenkielisen) akateemisen tekstin kirjoittamisen sääntöihin ja lainalaisuuksiin. Koska akateemisessa kirjoittamisessa huolitellulla kieliasulla on olennainen merkitys, opas sisältää myös osuuden muutamista keskeisistä kielenhuollollisista asioista.

  Tehtävän 1 suorittaminen: Linkistä "tehtävät" pääset tekemään monivalintatehtävän (Quiz), josta läpipääsy edellyttää 30/40 oikeata vastausta. Kaikki kysymykset perustuvat materiaalissa opastettuihin asioihin, joten - ellet jo ole varmaotteinen akateemisen tekstin tuottaja - quiz-tehtävän hyvä, onnistunut suorittaminen vaatii oppaaseen tutustumista. Opas on kuitenkin laadittu siinä tarkoituksessa, että siitä on hyötyä opinnoissanne yleisesti; akateeminen opiskelu sen kaikilla asteilla edellyttää kirjoittamista ja akateemisen asiatekstin sääntöjen ja tapojen tuntemusta.

  Tehtävän 2 suorittamiseen tarvittava materiaali ja suorittaminen: Linkistä "tehtävät" löydät .pdf-dokumentin Tehtävä 2, jossa on ohjeet tehtävään ja sen suorittamiseen. Dokumentista löydät myös linkin ohjevideoon akateemisesta tiedonhausta. Ohjevideo sisältää tarkempaa ohjeistusta tiedonhaluun ja taustoittaa myös laajemmin akateemisen tiedon etsimistä. Suoritus on kirjallinen tekstidokumentti, joka tallennetaan "palautuslaatikkoon" nimeltä Tehtävä 2.