Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Osallistuttuaan kurssille opiskelija

 • Ymmärtää kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen liittyviä teemoja, tavoitteita, haasteita ja periaatteita.
 • Ymmärtää erilaisiin ympäristöteemoihin liittyviä haasteita, kysymyksiä, tavoitteita ja ratkaisuja.
 • Ymmärtää erilaisten ympäristökysymysten vaikutuksia teollisuuden ja yritysten näkökulmasta.

Laajuus: 3

Aikataulu: 25.10.2023 - 23.11.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Roope Husgafvel, Jouni Paltakari

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kestävä kehitys; kiertotalous; ympäristöteemat ja -kysymykset.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luentoja, välikokeita/tentti, ryhmätyöskentelyä. Arvosana määräytyy välikokeiden/tentin, ryhmätehtävien ja vertaisarvioinnin perusteella. 

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  3 op = 78 h

  Luennot 10-24 h

  Tentti/Välikokeet 2-10 h

  Valmistautuminen tenttiin/välikokeisiin 24-60 h

  Muu itsenäinen työskentely ja ryhmätyöt 0-40 h

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  2 Ei nälkää

  7 Edullista ja puhdasta energiaa

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  14 Vedenalainen elämä

  16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy II
  2023-2024 Syksy II

  Ilmoittautuminen :

  Kurssille hyväksytään enintään 75 opiskelijaa. Kandiopiskelijoita priorisoidaan, ja jos kurssilla on tilaa myös maisteriopiskelijat hyväksytään.

  Kurssin toteutus voidaan perua, jos kyseiselle toteutukselle ilmoittautuneita opiskelijoita on alle viisi. Jos toteutus perutaan, tulee opiskelijoille tarjota vaihtoehtoinen tapa suorittaa kurssi, tai ehdotus muusta soveltuvasta suoritettavasta kurssista.