Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

After the course, the student:
- is able to analyze process dynamics derived from physics-based modelling and experimental data
- understands basic process control approaches with a single controlled variable
- understands process dynamics and control also in the Laplace domain
- has knowledge on common instrumentation in the process industries

Laajuus: 5

Aikataulu: 09.01.2024 - 10.04.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jukka Kortela

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: English

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  - Process automation and information systems, their basic functions and information management
  - Measurement techniques in the process industries, instrumentation standards, data acquisition, and process flow diagrams
  - Modelling of process dynamics, Laplace transformation and transfer functions
  - PID control and tuning

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Assignments, group project, exam

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  5 cr = 135 h
  Lectures, exercises 50 h
  Assignments, self-study, group work 85 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  - Lecture slides
  - Exercise material
  - Book: Seborg et al. (2010). Process dynamics and control, 3rd edition (relevant sections will be specified).
  - Book: Ogata. (2001) Modern Control Engineering. 4th edition.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Teaching Language : English

  Teaching Period : 2022-2023 Spring III - IV
  2023-2024 Spring III - IV

  A course implementation may be cancelled if the number of students enrolled to the course implementation does not meet the required minimum of five students. In the case of cancelled course implementations, the students enrolled to them must be provided with an alternative way of completing the course or be advised to take some other applicable course.