Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelija:

- osaa valita soveltuvat menetelmät koesuunnitelman tekemiseen, aineiston analysointiin sekä visualisointi
- osaa soveltaa koesuunnittelussa ja koetulosten analysoinnissa erilaisia tilastollisia menetelmiä
- osaa käyttää soveltuvia ohjelmistoja yksinkertaisten koesuunnitelmien tekoon, koetulosten analysointiin sekä visualisointiin.

Laajuus: 5

Aikataulu: 14.09.2023 - 30.11.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jouni Paltakari

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  - Koesuunnittelun periaatteet ja käytännön harjoittelu
  - Tutustuminen ja perehtyminen erilaisiin vaihtoehtoisiin ohjelmistoihin ja menetelmiin
  - Parhaiten soveltuvien koesuunnittelumenetelmien ja analysointimenetelmien valintaperusteet
  - Koetulosten analysoinnin harjoittelu
  - Datan ja aineistojen visualisointi ja havainnollistaminen

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Harjoitustehtävien yhteenlasketut pisteet

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  5 op = 135 h
  Luennot 16 - 24 h
  Harjoitukset 40 -50 h
  Kotilaskut 20 - 30 h
  Muu oma opiskelu 50 h

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - II
  2023-2024 Syksy I - II

  Kurssin toteutus voidaan perua, jos kyseiselle toteutukselle ilmoittautuneita opiskelijoita on alle viisi. Jos toteutus perutaan, tulee opiskelijoille tarjota vaihtoehtoinen tapa suorittaa kurssi, tai ehdotus muusta soveltuvasta suoritettavasta kurssista.