Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

1.Opiskelija hallitsee perusvalmiuksia itsenäisessä työskentelyssä maalauksen keinoin.

2.Opiskelija hahmottaa keinoja maalauksen opettamiseen.

 

Laajuus: 6

Aikataulu: 01.03.2024 - 31.05.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Taneli Tuovinen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

3. KERTA 17.3

Akryylit + versio taideteoksesta

Versio taideteoksesta. Valmiista monisteista tai taidekirjoista (maalauksia, veistoksia, valokuvia sekä grafiikkaa) valitaan kiinnostava kuva maalauksesta tai muusta taideteoksesta. Tarkoitus on miettiä taiteilijan tekniikkaa, käytettyä värimaailmaa, sommittelua tai teoksen sisältöä. Tehtävässä voi vaikka harjoitella taiteilijan värisävyjä tai viivan käyttöä. 

Voit halutessasi tehdä maalauksesta suoraan maalauksen. Voit myös lähteä tekemään maalauksesta oman versioinnin. Tai yhdistää maalaukseesi useamman taideteoksen. Kuvataiteessa ja nykytaiteessa on usein kyse jo olemassaolevasta teoksesta tai taiteilijasta vaikuttumisesta ja siitä, että vaikutteet käydään läpi oman itsen kautta tulkiten niin että ne niistä tulee osa omaa tekemistä. Tai niin, että yhdistellään monen taiteilijan tyylejä ja tehdään niistä omia. Harva taiteilija maalaa ”tyhjiössä”, teoksiin haetaan vaikutteita tai ne usein muistuttavat jotain muuta tekijää.  Varsinkin kurssin alussa on hyvä kokeilla erilaisia tyylejä ja tapoja maalata. On tärkeää tarkastella erilaisia tapoja tehdä taidetta ja maalauksia. Voit myös tutkia taiteilijan tapaa maalata sekä hänen värikarttaansa ja tyyliänsä.


4. KERTA. 24.3

Vesiohenteiset öljyvärit

Tunnin aluksi gessotaan kaksi maitokartonkia maalauspohjiksi. Maitokartonki pitää eristää gessolla tai liimalla, ettei öljyväri mene siitä läpi. Toiseen tehdään aluksi harjoitustyperusväreillä (lämpimät ja kylmät siniset, punaiset ja keltaiset) Tarkoitus on ottaa tuntumaan vesiohenteisiin öljyväreihin.


Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Perehdyttää ja kehittää opiskelijan perusvalmiuksia maalaamisen opettamisessa ja itsenäisessä työskentelyssä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Läsnäolo kontaktiopetuksessa, osallistuminen keskusteluihin, annettujen tehtävien tekeminen ja osallistuminen kurssinäyttelyn toteutukseen. Vähintään 80 % läsnäolo. Tarkemmat tiedot arviointimetodeista ja kriteereistä löytyvät kurssin MyCourses sivulta. 

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Lähiopetus 112h. Vähintään 80% läsnäolo.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät IV - V
  2023-2024 Kevät IV - V

  Ilmoittautuminen :

  Minimiopiskelijamäärä, jolla kurssi järjestetään: 8
  Maksimiopiskelijamäärä vaihtelee toteutuksittain ja ilmoitetaan toteutuksen tiedoissa.

  Ilmoittautuminen: Sisu.

  Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. kuvataidekasvatuksen ja visuaalisen viestinnän muotoilun kandidaattiopiskelijat sekä kuvataidekasvatuksen ulkoisen haun kautta tulleet maisteriopiskelijat, joilta edellytetään täydentäviä opintoja
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. Bachelor’s Programme in Design (eng.) opiskelijat

  Prioriteettijärjestys muutettu Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätöksellä 21.6.2023.