Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

1. On perehtynyt pehmeiden materiaalien ja tekstiilitekniikoiden käyttöön nykytaiteessa.

2. On tutustunut valitsemaansa tekniikkaan ja sen soveltamiseen taiteellisessa työskentelyssä.

Laajuus: 6

Aikataulu: 12.01.2024 - 16.02.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Taneli Tuovinen, Vesanen-Laukkanen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Perehtyminen pehmeiden materiaalien ja tekstiilitekniikoiden käyttöön nykytaiteessa. Tutustuminen opiskelijan valitsemaan tekniikkaan ja sen soveltaminen taiteelliseen työskentelyyn.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Osallistuminen kurssille ja tehtävien suorittaminen. Tarkemmat tiedot arviointimetodeista ja kriteereistä löytyvät kurssin MyCourses sivulta. Vähintään 80% läsnäolo.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, lähiopetus 42h

  Taiteellinen työskentely

  Vähintään 80% läsnäolo.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät III
  2023-2024 Kevät III

  Ilmoittautuminen :

  Minimiopiskelijamäärä, jolla kurssi järjestetään: 8
  Maksimiopiskelijamäärä vaihtelee toteutuksittain ja ilmoitetaan toteutuksen tiedoissa.

  Ilmoittautuminen: Sisu.

  Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. kuvataidekasvatuksen ja visuaalisen viestinnän muotoilun kandidaattiopiskelijat sekä kuvataidekasvatuksen ulkoisen haun kautta tulleet maisteriopiskelijat, joilta edellytetään täydentäviä opintoja
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty

  3. Bachelor’s Programme in Design (eng.) opiskelijat

  Prioriteettijärjestys muutettu Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätöksellä 21.6.2023.