Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan:

Opiskelija syventää tietämystään digitaalisesta kuvasta.

Opiskelija oppii digitaalisen piirustuksen ja maalauksen sekä vektorigrafiikan perusteita.

Laajuus: 6

Aikataulu: 01.03.2024 - 12.04.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Heikka Valja, Taneli Tuovinen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opiskelija syventää tietämystään digitaalisesta kuvasta. Opiskelija oppii digitaalisen piirustuksen ja maalauksen
  sekä vektorigrafiikan perusteita.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Osallistuminen opetukseen ja tehtävien suorittaminen. Vähintään 80% läsnäolo. Tarkemmat tiedot arviointimetodeista ja kriteereistä löytyvät kurssin MyCourses sivulta. 

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  6 ECTS = 162h, lähiopetusta 48h. 

  Luennot, harjoitukset, taiteellinen työskentely. Vähintään 80% läsnäolo.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • koskee tätä kurssikertaa

  Oppimateriaali löytyy pääsääntöisesti MyCoursesista

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät IV
  2023-2024 Kevät IV

  Ilmoittautuminen :

  Minimiopiskelijamäärä, jolla kurssi järjestetään: 8
  Maksimiopiskelijamäärä vaihtelee toteutuksittain ja ilmoitetaan toteutuksen tiedoissa.

  Ilmoittautuminen: Sisu.

  Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssin suoritukseen kuuluu projektityön teko, joka tehdään kontaktiopetusvaiheen jälkeen.