Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

1 Opiskelija osaa valmistaa keramiikkaesineen ja pystyy suunnittelemaan valmistusprosessin eri työvaiheet 2 Opiskelija osaa valita omaan ilmaisuunsa sopivimmat keramiikkamateriaalit ja tekniikat 3 Opiskelija osaa käyttää keramiikkauunia 4 Opiskelija tietää keskeiset työskentelytavat keramiikkastudiossa ja työturvallisuuteen liittyvät asiat 5 Opiskelija ymmärtää ja osaa arvostaa saven monipuolisia mahdollisuuksia taiteessa ja kuvataideopetuksessa

Laajuus: 6

Aikataulu: 24.04.2024 - 31.05.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Taneli Tuovinen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish, English

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla perehdytään studiotyöskentelyn kautta keramiikan materiaaleihin, valmistuksen prosessiin ja työturvallisuuteen sekä opetellaan käyttämään keramiikkauunia. Opetus tapahtuu harjoitustehtävien, demonstraatioiden, luentojen ja vierailujen kautta. Kurssilla toteutetaan oma taiteellinen työsuunnitelma. Kurssin aikana opiskelija kokoaa oppimispäiväkirjan, jossa esittelee sanoin ja kuvin oppimisprosessiaan kurssin aikan

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Läsnäolo kontaktiopetuksessa, osallistuminen keskusteluihin, annettujen tehtävien tekeminen, oppimispäiväkirja. Vähintään 80 % läsnäolo. Tarkemmat tiedot arviointimetodeista ja kriteereistä löytyvät kurssin MyCourses sivulta.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Työpaja- ja harjoitepohjainen työ, 162h, josta 48h lähiopetusta.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät V
  2023-2024 Kevät V

  Ilmoittautuminen :

  Minimiopiskelijamäärä, jolla kurssi järjestetään: 8
  Maksimiopiskelijamäärä vaihtelee toteutuksittain ja ilmoitetaan toteutuksen tiedoissa.

  Ilmoittautuminen: Sisu.

  Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. kuvataidekasvatuksen ja visuaalisen viestinnän muotoilun kandidaattiopiskelijat sekä kuvataidekasvatuksen ulkoisen haun kautta tulleet maisteriopiskelijat, joilta edellytetään täydentäviä opintoja
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. Bachelor’s Programme in Design (eng.) opiskelijat

  Prioriteettijärjestys muutettu Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätöksellä 21.6.2023.