Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija oppii hyödyntämään liikkeen ja liikkeellä olemisen mahdollisuuksia oman taiteellisen tai suunnittelutyöskentelynsä metodina.

Laajuus: 3

Aikataulu: 01.03.2024 - 12.04.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Marja Rastas, Penni Osipow

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish, English

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla

  - tarkastellaan kehollista liikettä ja liikkeellä olemista taiteen, visuaalisen viestinnän, ajattelun, havainnoinnin ja tutkimisen metodina

  - tutustutaan kävelyä ja liikkeellä oloa hyödyntäviin taiteellisen työskentelyn ja tutkimisen teorioihin ja perinteisiin

  - tehdään kokeiluja ja harjoituksia liikkuen mm. kaupunkitiloissa ja luontoympäristössä

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Läsnäolo kontaktiopetuksessa, osallistuminen keskusteluihin, annettujen yksilö- ja ryhmätehtävien tekeminen, oppimispäiväkirja. Vähintään 80 % läsnäolo. Tarkemmat tiedot arviointimetodeista ja kriteereistä löytyvät kurssin MyCourses sivulta.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  3 ECTS ≈ 81h, josta 42h kontaktiopetusta ja 39h itsenäistä työtä

  Luennot ja keskustelut, harjoitteet, vierailut, prosessityyppiset metodit ja kokeilut. 

  Vähintään 80% läsnäolo kontaktiopetuksessa.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  13 Ilmastotekoja

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät IV
  2023-2024 Kevät IV

  Ilmoittautuminen :

  Prioriteettijärjestys on seuraava:

  Kurssille otetaan vain kuvataidekasvatuksen ja visuaalisen viestinnän muotoilun toisen opintovuoden kandidaattiopiskelijoita, joille kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin. Maksimiosallistujamäärä on 55 opiskelijaa.

  Prioritettijärjestys on muutettu Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätöksellä 21.6.2023.


  Minimiopiskelijamäärä, jolla kurssi järjestetään: 8
  Maksimiopiskelijamäärä vaihtelee toteutuksittain ja ilmoitetaan toteutuksen tiedoissa.

  Ilmoittautuminen: Sisu.