Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

1. työskennellä monialaisessa ryhmässä sekä suunnitella ja toteuttaa monialaisen ryhmäprojektin

2. ottaa käyttöön opinnoissa kartuttamiaan tietoja ja taitoja sekä hyödyntää monialaisen ryhmän osaamista

3. hyödyntää taustatutkimusta

4. arvioida, esitellä ja reflektoida ryhmäprosessia ja sen lopputulosta

Laajuus: 9

Aikataulu: 04.03.2024 - 31.05.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Marja Rastas, Penni Osipow

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish, English

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla

  - tarkastellaan taiteen ja visuaalisen viestinnän yhteiskunnallisia ja kulttuurisia ulottuvuuksia

  - työskennellään yhdessä valitun ajankohtaisen teeman parissa

  - toteutetaan teemaan liittyvä näyttely, julkaisu ja/tai tapahtuma

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Läsnäolo kontaktiopetuksessa, osallistuminen keskusteluihin, ryhmätyöskentelyyn ja kurssiprojektin toteutukseen, loppuraportti. Vähintään 80 % läsnäolo. Tarkemmat tiedot arviointimetodeista ja kriteereistä löytyvät kurssin MyCourses sivulta.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  9 ECTS ≈ 243h

  kontaktiopetus: 88 h, itsenäinen työskentely 155 h

  Luennot, ryhmäopetus, ryhmätyöt, temaattinen projekti-oppiminen. Vähintään 80% läsnäolo.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

  12 Vastuullista kuluttamista

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin käynnistys tapahtuu jo 4. periodilla (yksi puolikas päivä).

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät IV - V
  2023-2024 Kevät IV - V

  Ilmoittautuminen :

  Prioriteettijärjestys on seuraava:

  Kurssille otetaan vain kuvataidekasvatuksen ja visuaalisen viestinnän muotoilun toisen opintovuoden kandidaattiopiskelijoita, joille kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin. Maksimiosallistujamäärä on 55 opiskelijaa.

  Prioritettijärjestys on muutettu Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätöksellä 21.6.2023.

  Minimiopiskelijamäärä, jolla kurssi järjestetään: 8
  Maksimiopiskelijamäärä vaihtelee toteutuksittain ja ilmoitetaan toteutuksen tiedoissa.

  Ilmoittautuminen: Sisu.