Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Ymmärtää Suomen taiteen ja taidekasvatuksen historian ja nykyisyyden välisiä suhteita, oppia arvioimaan kriittisesti ja tulkitsemaan erilaisten käytäntöjen ja lähestymistapojen taustalla olevia ajatustapoja ja arvoja.

Laajuus: 6

Aikataulu: 26.10.2023 - 30.11.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tomi Slotte Dufva

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi tarkastelee kriittisesti erilaisia tapoja, joilla Suomen taidetta ja taidekasvatusta on tuotettu, tulkittu ja uusinnettu, sekä näiden merkitystä suhteessa nykyisyydelle ja tulevaisuuksille.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Osallistuminen opetuskerroille, keskusteluihin ja ryhmätehtäviin. Kurssin aikana annetun tehtävän onnistunut suorittaminen.

  Kurssille väh. 80% osallistuminen. Tarkemmat tiedot tehtäväkohtaisista arvioinneista löytyvät kurssin MyCourses sivulta.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  6 ECTS ≈ 162h

  Kontaktiopetus 65 h (pakollinen läsnäolo min. 80%), itsenäinen työskentely 97 h, ekskursiot ja vierailut, itsenäinen ja ryhmätyöskentely

   

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  17 Yhteistyö ja kumppanuus

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - II
  2023-2024 Syksy I - II

  Ilmoittautuminen :

  Kurssi on tarkoitettu vain kuvataidekasvatuksen pääaine- ja sivuaineopiskelijoille. 

  Ilmoittautuminen: Sisu