Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

· osaa suunnitella, valmistella ja toteuttaa sekä arvioida kuvataiteen opetuskokonaisuuksia

· hahmottaa kollegiaalisen yhteistyön merkityksen erilaisiin kuvataiteen pedagogisiin tehtäviin opiskelevien kanssa

· tarkastelee muodostumassa olevaa pedagogista osaamistaan suhteessa aikuisten oppimisen, opettamisen ja ohjauksen kysymyksiin

· osaa hyödyntää kuvataidekasvatuksen teoreettisia opintojaan alan asiantuntijuutta vaativissa opetus- ja ohjaustehtävissä

· kykenee analysoimaan erilaisia oppilaitoksia ja koulutusinstituutioita opiskelu- ja työympäristöinä

Laajuus: 5

Aikataulu: 07.09.2023 - 23.04.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tiina Pusa

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  · tutustuminen aikuisoppilaitoksen/ koulutusinstituution opetukseen ja toimintakulttuuriin

  · tutustuminen harjoittelupaikan opetussuunnitelmaan ja sen hyödyntämiseen opiskelijoiden oppimisen tukemisessa

  · opetuksen seuraaminen

  · oman opetusjakson suunnittelu, toteutus ja arviointi

  · ohjaajan kanssa käydyt ohjauskeskustelut

  · seminaarit

  · harjoitteluraportin laatiminen

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Täydentämis- tai hylkäämistapauksessa sovelletaan Helsingin yliopiston normaalikoulujen ja kasvatustieteellisen tiedekunnan laatimaa toimintaohjetta.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Harjoittelujaksoon osallistuminen

   

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - II
  2023-2024 Syksy I - Kevät V

  Ilmoittautuminen: Sisu.

  Opintojakson järjestää Helsingin yliopisto. Vain ulkoisen haun kautta tulleille kuvataidekasvatuksen MA-opiskelijoille.

  Opintojakso suoritetaan samana lukukautena opintojakson Opetussuunnitelma ja opetus kanssa

  Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätöksellä 24.5.2023 muutettu seuraavat kohdat: opetusperiodi, vastaavuudet, osaamistavoitteet, asiasisältö, kursseille ottamisen priorisointijärjestys, arviointikriteerit, opetusmateriaali.