Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija

• tuntee erityispedagogiikan ja erityisopetuksen historiallisia lähtökohtia (segregaatio, integraatio, inkluusio) ja
ymmärtää käsitteet yhteiskunnallisesti rakentuneina,
• on perehtynyt erityisen tuen tarpeen määritelmiin ja osaa ottaa ne huomioon pedagogisessa
vuorovaikutuksessa,
• tuntee monimuotoisen taidekasvatuksen ja taidelähtöisten menetelmien muotoja,
• omaa valmiudet eettiseen ja inklusiiviseen kasvattajuuteen, erityisesti oman taiteenalansa viitekehyksessä.

Laajuus: 4

Aikataulu: 28.02.2024 - 10.04.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Taneli Tuovinen, Tiina Pusa

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opintojaksolla tutustutaan erityispedagogiikan ja erityisopetuksen historiallisiin lähtökohtiin sekä keskeisiin käsitteisiin, kuten segregaatio, integraatio ja inkluusio. Jaksolla tutustutaan eri taiteenalojen kautta monimuotoiseen taidekasvatukseen ja taidelähtöisiin menetelmiin sekä pohditaan inklusiivisen taidekasvatuksen yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia merkityksiä. Jaksolla reflektoidaan myös omaa taidekasvattajuutta eettisyyden ja inkluusion lähtökohdista.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Osallistuminen opetukseen, tehtävien suorittaminen

  Tarkemmat tiedot tehtäväkohtaisista arvioinneista löytyvät kurssin Taideyliopiston sivulta.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  4 ECTS ≈ 108h

  Kontaktiopetus/muu: Taideyliopiston kurssi

   

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Taideyliopiston kurssi.

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät IV - V
  2023-2024 Kevät IV - V

  Ilmoittautuminen :

  Minimiopiskelijamäärä, jolla kurssi järjestetään: 8
  Maksimiopiskelijamäärä vaihtelee toteutuksittain ja ilmoitetaan toteutuksen tiedoissa.

  Ilmoittautuminen: Sisu.

  Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun