Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

1. kolmiportaisen tuen toteuttamisen periaatteista (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki)
2. oppimisvaikeuksien tunnistamisesta ja pedagogisen tuen järjestämisen tavoista
3. toimia kiusaamisen ja syrjäyttävän toiminnan tunnistamiseksi ja ehkäisemiksi,
4. monialaisesta yhteistyöstä oppimisen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseksi

Laajuus: 5

Aikataulu: 01.11.2023 - 13.12.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Marja Rastas

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Asiasisältö
  - oppimisen ja hyvinvoinnin tukemisen oikeudellista normiperustaisuutta (esim. lait, säädökset)
  - oppimisen ja hyvinvoinnin moninaisuuteen liittyviä teemoja (mm. kehitykselliset häiriöt, lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeudet, matemaattiset oppimisvaikeudet, tarkkaavaisuuden ja käyttäytymisen häiriöt, psyykkinen hyvinvointi),
  - oppimisen ja koulunkäynnin tuen merkitystä ja mahdollisuuksia eri ikävaiheissa,
  - vuorovaikutuksen ja emootioiden merkitystä oppimisessa ja hyvinvoinnissa,
  - syrjiviä normeja ja kiusaamisen ehkäisemistä yhdenvertaisen ja turvallisen oppimisympäristön edistämiseksi
  - ympäristön ja toimintakulttuurien muokkaamisen mahdollisuuksia ja merkitystä oppimisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Tarkemmat tiedot Helsingin yliopiston kurssisivulta.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  5 ECTS ≈ 135h

  Kontaktiopetus/muu: Helsingin yliopiston kurssi.

  Katso tarkemmat tiedot Helsingin yliopiston sivulta.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Helsingin yliopiston kurssi.

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät III - IV
  2023-2024 Kevät III - IV

  Ilmoittautuminen :

  Ainoastaan kuvataidekasvatuksen opiskelijoille.

  Ilmoittautuminen: Sisu.

  Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun