Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija

 1. on osallistunut taiteiden väliseen työskentelyyn ja pedagogiseen keskusteluun
 2. osaa toimia yhteistyössä eri taiteenalojen opiskelijoiden kanssa
 3. ymmärtää eri taiteenlajien käsitteitä, käytäntöjä ja pedagogiikkaa
 4. osaa tarkastella taidepedagogiikkaa käytäntönä, tiedonalana ja tutkimusalana

Laajuus: 3

Aikataulu: 20.09.2023 - 01.12.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Taneli Tuovinen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opintojakso perustuu eri taiteenalojen ja eri vuosikurssien opiskelijoiden väliseen dialogiin, työskennellen ja keskustellen. Opintojaksolla pohditaan taidepedagogiikkaa taiteidenvälisten kysymysten valossa. Samalla tutustutaan eri taiteenalojen peruskäsitteiden ja toimintatapojen eroihin, yhtäläisyyksiin, kosketuskohtiin sekä yhteiskunnallisiin yhteyksiin. Opintojakso haastaa kehittämään opiskelijan pedagogista ammattitaitoa ja -identiteettiä taiteille yhteisten ilmiöiden näkökulmasta.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Osallistuminen opetukseen, tehtävien suorittaminen.

  Kurssille väh. 80% osallistuminen. Tarkemmat tiedot tehtäväkohtaisista arvioinneista löytyvät kurssin MyCourses sivulta.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  3 ECTS ≈ 81h

  Kontaktiopetus 40h

  Luennot 8h
  Ryhmätyöt 10h
  Workshop- ja harjoitetyöt 30h
  Itsenäinen lukeminen ja kirjoittaminen 20h
  Reflektio ja ajattelu 13h

  - opetus tapahtuu kolmena intensiivipäivänä (kokoryhmä) sekä kolmena pienryhmä työskentelytapaamisena
  sekä akatemiakohtaisina opetuskertoina.
  - opiskelijan omaa kirjallista työtä.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  3 Terveyttä ja hyvinvointia

  4 Hyvä koulutus

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

  12 Vastuullista kuluttamista

  16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - II
  2023-2024 Syksy I - II

  Ilmoittautuminen :

  Minimiopiskelijamäärä, jolla kurssi järjestetään: 8
  Maksimiopiskelijamäärä vaihtelee toteutuksittain ja ilmoitetaan toteutuksen tiedoissa.

  Ilmoittautuminen: Sisu.

  Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun