Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Suoritettuaan kurssin, opiskelija omaa taidot

1 jäsentää kuvataideopetuksen tehtäväkenttää sekä yleissivistävässä perusopetuksessa että sen ulkopuolella
2 tarkastella taidekasvatuksen käytäntöjä kontekstuaalisina ilmiöinä ja hahmottaa taidekasvatuksen yhteiskunnallisia ja yksilöllisiä merkityksiä
3 syventää itsenäisesti kuvataideopetuksen suunnittelussa, arvioinnissa ja pedagogisessa vuorovaikutuksessa
tarvittavia tietojaan ja taitojaan tiedonalaa jäsentävän tutkimustiedon kautta
4 soveltaa tutkivia, reflektiivisiä työtapoja oman taidepedagogisen ajattelunsa kehittämiseen

Laajuus: 5

Aikataulu: 05.09.2023 - 13.02.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Marja Rastas, Malinen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Lehtori Marja Rastas marja.rastas@aalto.fi

Lehtori Piritta Malinen piritta.malinen@aalto.fi


Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla tarkastellaan kuvataidekasvatuksen sisältöjä, tavoitteita ja menetelmiä huomioiden erilaiset kontekstuaaliset tekijät. Didaktisessa seminaarissa käsitellään taidekasvatuksen tiedonkäsityksiä, kulttuurienvälisten oppimistilanteiden kysymyksiä, arviointia opetuksen arjen ilmiönä, vaihtoehtopedagogisia suuntauksia sekä taidekasvatuksen suhdetta muihin tiedonaloihin. Kurssi on integroitu soveltavaan harjoitteluun, josta opiskelija laatii suullisen ja kirjallisen raportin. Opiskelijaryhmä suunnittelee ja toteuttaa yhteistoiminnallisesti soveltavan harjoittelun ohjaaville opettajille suunnatun koulutustapahtuman.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Osallistuminen opetukseen, tehtävien suorittaminen

  Kurssille väh. 80% osallistuminen. Tarkemmat tiedot tehtäväkohtaisista arvioinneista löytyvät kurssin MyCourses sivulta.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  5 ECTS ≈ 135h

  Kontaktiopetus 60h / Muu 75h

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Suoritetaan yhdessä soveltavan harjoittelun kanssa.

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - II
  2023-2024 Syksy I - II

  Ilmoittautuminen :

  Vain kuvataidekasvatuksen maisteriopiskelijoille.

  Ilmoittautuminen: Sisu.