Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat rakennetun ympäristön rooliin kestävän kehityksen mahdollistajana. Kurssilla tutustutaan elinkaariajatteluun ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä opitaan tunnistamaan näiden toteutusmahdollisuudet suunnittelijan eri työnkuvien kautta. Kurssi perehdyttää alan peruslähteisiin ja opettaa arvioimaan ympäristöinformaatiota kriittisesti.  

 

Laajuus: 2

Aikataulu: 22.04.2024 - 03.06.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Matti Kuittinen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi perustuu luentoihin, joiden kautta käydään läpi kolme asiakokonaisuutta:

  1. Kestävän kehityksen keskeiset määritelmät rakennetussa ympäristössä
  2. Kestävän kehityksen tasot: globaalista detaljeihin
  3. Kestävä kehitys suunnittelijan ammatissa

   

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Arviointi hyväksytty / hylätty

  Arviointi perustuu tenttiin ja kurssin harjoitustyöhön.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin suorittaminen edellyttää osallistumista luentoihin, tentin suorittamista sekä yksilötyönä tehtävän harjoitustyön suorittamista.

  2op=54h

  14 tuntia (2h/viikko) lähiopetusta / luentoja

  40 tuntia reflektointia ja yksilötyöskentelyä

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Oppimateriaalit MyCoursesin kautta.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  3 Terveyttä ja hyvinvointia

  6 Puhdas vesi ja sanitaatio

  7 Edullista ja puhdasta energiaa

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  12 Vastuullista kuluttamista

  13 Ilmastotekoja

  15 Maanpäällinen elämä

LISÄTIETOJA

Lisätietoja