Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssi antaa valmiudet rakennussuunnittelutehtävän lähtötietojen analysoinnille.

Tavoitteena on, että kurssin suoritettuaan opiskelija osaa etsiä suunnittelutyötä tukevaa taustatietoa, analysoida kriittisesti suunnittelutehtävän lähtökohtia ja visualisoida tietoa. Lähtötietojen kokoaminen, analyysi ja arkistointi luo pohjan kevään suunnittelukursseille, joille analyysikurssi toimii pakollisena lähtötietona.

Laajuus: 2

Aikataulu: 26.10.2023 - 07.12.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Anne Tervo, Esa Ruskeepää

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kukin opiskelija osallistuu ryhmässä kahden luonteeltaan erilaisen, suunnittelutyötä tukevan analyysin tekemiseen. Kurssilla tehdään referenssianalyysi toteutuneesta kohteesta tai suunnitelmasta sekä analysoidaan annettua suunnittelualuetta eri näkökulmista. Referenssianalyysin kohteena on julkinen rakennus tai asuinrakennus. Suunnittelualueen analyysin kohteena on kevään harjoitustöiden tontit Rakennussuunnittelun perusteet ja Asuinympäristö -kursseilla.

  Kurssin työmuotoja ovat luennolle osallistuminen, analyysitehtävien ohjaukseen osallistuminen, analyysitehtävien itsenäinen toteutus pienryhmissä ja analyysitöiden esitteleminen palautetilaisuuksissa.

  Kurssi toimii esitietovaatimuksena Rakennussuunnittelun perusteet ja Asuinympäristö -kursseille.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Arviointikriteerit: analyysin informatiivisuus (yhteys asunto- ja rakennussuunnittelun kysymyksiin) ja havainnollisuus (esitystekniikka).  

  Analyysien esittelyyn osallistuminen on edellytys kurssin suorittamiselle hyväksytysti.

  Kurssi arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kokonaistyömäärä: 54 h

  • Luento: 2 h
  • Ohjaus: 2 h
  • Analyysitehtävät: 42 h
  • Töiden esittely ja palautetilaisuudet: 4 x 2 h = 8 h

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja