Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Tiedostaa oman ajattelunsa ja arvomaailmansa suhteessa arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun perinteeseen ja diskurssiin.
Tuntee fokus-alueen keskeisimmät tietolähteet.

Laajuus: 3

Aikataulu: 01.03.2024 - 31.05.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tommy Lindgren

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  SPACE-fokusalueen tietoperusta, alan kirjallisuuden klassikot ja viimeaikainen tutkimustieto.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, läsnäolo ja hyväksyttävästi suoritettu harjoitustyö.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  harjoitustyöt - luentopäiväkirjat (9kpl) + essee, yht. 3000 sanaa. Eli 10 x 300 sanaa. (kuormitus 30)
  luennot 26h (kuormitus 52)
  yht. 82h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luentomateriaalit. Vaihtelee luennoitsijoiden mukaan.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  12 Vastuullista kuluttamista

  13 Ilmastotekoja

  15 Maanpäällinen elämä

  17 Yhteistyö ja kumppanuus

LISÄTIETOJA

Lisätietoja