Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija oppii oman tieteenalansa systemaattisen aiheenmukaisen tiedonhankinnan kirjaston tarjoamista eri tiedonlähteistä ja oppii myös hyödyntämään taitojaan oman työn laatimisessa. Opiskelija hallitsee tiedontarpeen käsitteellisen jäsentämisen ja hakusanojen muodostamisen. Opiskelija osaa arvioida eri tiedonlähteitä ja niiden laatua sekä tuntee viitteidenhallinnan apuvälineitä.

Laajuus: 1

Aikataulu: 15.01.2024 - 29.01.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Hannele Suhonen, Eila Rämö

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuksen sisällön painotus sovitaan kunkin ryhmän

  tarpeiden mukaan, mutta opetuksessa käydään läpi mm. seuraavat asiat

  - oman tiedontarpeen käsitteellinen jäsentäminen

  - hakutavat: suunnitelmallinen tiedonhakuprosessi ja hakustrategiat

  - oman pääaineen tärkeimmät tiedonlähteet ja tiedon rakenne.

  - lisensoitujen aineistojen etäkäyttö

  - tiedonhankinta kattavasti omasta tutkimusaiheesta ja prosessin sekä tulosten

  analysointi

  - perehtyminen viittauskäytäntöihin ja viitteidenhallinnan apuvälineisiin ja

  niiden käyttämiseen tieteellisen tekstin tuottamisessa

  - aineistojen arviointi ja tiedon käytön eettiset perusteet

  - kuva-aineistojen haku ja käyttö

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  6 h lähiopetusta IT-luokassa. Harjoitustehtävien tekeminen sekä opetuksen aikana että kotitehtävinä

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  6 h lähiopetusta

  6 h harjoitustehtäviä

  11 h opitun tiedon soveltamista

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - Kevät V
  2023-2024 Syksy I - Kevät V

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen: Sisu. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun 

  Miniosallistujamäärä, jolla kurssi järjestetään: katso toteutus. Maksimiosallistujamäärä, jolla kurssi järjestetään: katso toteutus.