Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin tarkoituksena on tukea osallistujaa omassa meneillään olevassa vapaaehtoistoiminnan johtamiseen liittyvässä vastuutehtävässä menestymisessä sekä tehtävän synnyttämistä kokemuksista oppimisessa. Kurssin jälkeen opiskelijalla on vahvistunut käsitys vapaaehtoistoiminnan johtamisen ja vuorovaikutteisuuden vaatimuksista. Hänellä on kyky rakentaa toimivia yhteistyösuhteita eri osapuolien kanssa ja kesken, hallita omaa ajankäyttöön ja johtaa itseään paremmin. Hän on harjaantunut omien kokemusten reflektiivisessä käsittelyssä sekä kokemuksista oppimisessa. Kurssin myötä opiskelijalla on jäsentynyt käsitys omista johtamisperiaatteistaan ja niiden soveltamisesta omassa meneillään olevassa johtamistehtävässä.

Laajuus: 3

Aikataulu: 01.02.2024 - 15.04.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jari Ylitalo

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin sisältö koostuu itsensä johtamiseen, johtamiseen, vuorovaikutteisuuteen, reflektiivisyyteen ja vaikuttamiseen liittyvistä teoreettisista ja käytännöllisistä sisällöistä erityisesti vapaaehtoistoiminnan kontekstissa. Aiheita tarkastellaan osallistujien omien kokemusten ja erityisesti meneillään olevan johtamistehtävän kautta. 

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Osallistuminen kurssin työpajoihin tai näistä tehdyt korvaavat tehtävät. Henkilökohtainen essee. Vertaisryhmätyöskentelyn raportointi.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot/työpajat, vertaisryhmätyöskentely, henkilökohtaiset harjoitustehtävät

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Aiheita käsittelevät relevantit tieteelliset ja käytännölliset artikkelit ja tekstit

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssille osallistuminen edellyttää vapaaehtoistoiminnan johtamistehtävässä toimimista kurssin aikana (puheenjohtaja, toiminnanjohtaja, merkittävän toimikunnan/jaoston puheenjohtajuus, merkittävä hallituksen jäsenyys). Vapaaehtoistehtävä voi olla opiskelijatoiminnan piiriin kuuluva tai muussa yhteiskunnallista tai aatteellista aktiivisuutta edistävässä yhteisössä. Kurssi ei estä opiskelijaa osallistumasta kurssille JOIN-A0003 Yhteisössä vaikuttaminen.

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät III - IV
  2023-2024 Kevät III - IV

  Ilmoittautuminen :

  Opetukseen ilmoittaudutaan Sisussa (sisu.aalto.fi).