Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää vastuullisen liiketoiminnan strategista johtamista kokonaisvaltaisesti ja pystyy soveltamaan oppimaansa todellisiin yrityksiin.

Laajuus: 3

Aikataulu: 06.09.2023 - 20.10.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Leena Lankoski

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Strateginen analyysi, strategiset valinnat ja strategian toteutus vastuullisen liiketoiminnan johtamiseksi.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Ryhmä- ja yksilötehtävät, tentti

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, itsenäinen opiskelu, ryhmätyöt

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • koskee tätä kurssikertaa

  Saatavilla MyCourses-kurssialueella.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Ei opetusta
  2023-2024 Syksy I

Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa

  Viikot 1-2: Uusien asioiden opiskelua luennoilla

  Viikot 3-5: Opitun soveltamista ryhmätyössä

  Viikko 6: Kertausta ja tenttiin valmistautumista