Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Liikkeenjohdon konsultointi -kurssi käsittelee liikkeenjohdon konsultointia alana, liiketoimintana ja käytännön työnä. Kurssin aihepiiri on rajattu strategia-, organisaation kehittämis- ja johtamiskonsultointiin. Kurssilla pyritään kehittämään opiskelijoiden valmiuksia ymmärtää ja tarkastella kriittisesti keskeisiä liikkeenjohdon konsultointiin liittyviä ilmiöitä.

Laajuus: 6

Aikataulu: 23.10.2023 - 29.11.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Riku Oksman

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Pääosassa kurssin opetusta eivät ole konsultoinnin työkalut tai tekniikat. Kurssilla tarkastellaan liikkeenjohdon konsultin työtä viidestä näkökulmasta: yhteinen tiedontuotanto (knowledge co-creation) konsultoinnissa, konsultoinnin kieli, organisaatiopolitiikka ja konsultointi, konsultointi ja muutos sekä konsulttien etuoikeutettu asema. Näitä näkökulmia lähestytään kriittisen ja käytäntöteoreettisen johtamistutkimuksen hengessä pohjautuen myös kurssin opettajien kokemuksiin liike-elämästä ja liikkeenjohdon konsultoinnista. 

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  1. Ennakkotehtävä. Referoidaan MyCoursesissa ilmoitetut neljä artikkelia. Kurssille osallistuminen edellyttää hyväksyttävän ennakkotehtävän palauttamista ajoissa. 2. Luennot 46 h. Opettajat alustavat teemoja ja fasilitoivat ryhmätyöskentelyä syyslukukauden loppuperiodilla. Aktiivinen osallistuminen välttämätöntä. 3. Välitehtävät. Yhteensä 5 valmistelu- ja 5 reflektiotehtävää luentojen välillä. Tarkemmat ohjeet kurssilla. 4. Loppuessee. Tarkemmat ohjeet kurssilla. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien palautettavien tehtävien hyväksyttävää tekemistä ja palauttamista ajoissa.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  34 h Ennakkotehtävä
  46 h Luennot 
  46 h Välitehtävät
  34 h Loppuessee

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssille otetaan opiskelijat seuraavassa prioriteettijärjestyksessä: 1) johtamisen pääaineopiskelijat, 2) muut opiskelijat.

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy II
  2023-2024 Syksy II