Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kandidaatintyön tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia tieteellisen tutkimuksen tekemiseen – tutkimustehtävän määrittämiseen, tutkimusaineiston hankkimiseen ja käyttämiseen sekä tutkimusraportin kirjoittamiseen.

Laajuus: 10

Aikataulu: 09.01.2024 - 07.05.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Sari Yli-Kauhaluoma

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

KTT Sari Yli-Kauhaluoma

sari.yli-kauhaluoma@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, English

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kandidaatintyön tekemisen yhteydessä opiskelija osallistuu kandidaatinseminaariin, jonka tarkoituksena on tukea kandidaatintyön tekoa. Seminaari koostuu seminaaritapaamisista, kandidaatintyön laatimisesta, työn esittämisestä seminaariryhmälle ja toisen opiskelijan työn opponoinnista.

  Opiskelijan on kirjoitettava kandidaatin tutkintoa varten opinnäytteen alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen aihepiiriin ja suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Seminaariryhmät aloittavat sekä syksyllä että keväällä. Opintojakson suorittaminen edellyttää osallistumista yhteiseen seminaarityöskentelyyn ja hyväksyttyä kandidaatintyötä. Osallistuminen seminaarityöskentelyyn on pakollista.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Seminaaritapaamiset, tehtävät, kandidaatintyö

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Seminaari on yleensä koko lukukauden mittainen, ja seminaareja järjestetään sekä syys- että kevätlukukaudella. Ilmoittautuminen Sisussa (sisu.aalto.fi) viimeistään viikkoa ennen periodin I tai III alkua. Mahdollisista kesäseminaareista ilmoitetaan erikseen. Kesällä 2024 järjestetään seminaari etänä.

  Lisätietoja seminaarista ja kandidaatintyöstä löydät seminaarin MyCourses-sivuilta.

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - II
  2022-2023 Kevät III - V
  2022-2023 Kesä
  2023-2024 Syksy I - II
  2023-2024 Kevät III - V
  2023-2024 Kesä

  Ilmoittautuminen :

  Vain johtamisen pääaineopiskelijoille