Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin käytyään opiskelija osaa soveltaa johtamisen ja lähitieteiden näkökulmia, käsitteitä ja analyysimenetelmiä organisaatioiden ja niiden haasteiden analysoimiseen. Lisäksi opiskelija osaa hallita pitkäjänteisiä projekteja, toimia yhteistoiminnallisesti ryhmässä ja ilmaista tulokset selkeästi ja vakuuttavasti sekä kirjallisessa että suullisessa muodossa.

Laajuus: 6

Aikataulu: 28.02.2024 - 29.05.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Hertta Vuorenmaa

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla opiskelijat työskentelevät tiimeissä tunnistaen ja analysoiden yrityskumppanin todellisia ongelmia ja haasteita sekä etsien luovia ratkaisuja näihin haasteisiin. Kurssi on yritysprojekti-tyyppinen eli yrityskumppani antaa opiskelijoille tietyn toimeksiannon, joka toteutetaan kurssin aikana. Opiskelijat pääsevät soveltamaan oppimiaan tietoja ja taitoja tosielämän organisaation analyysiin, tuottaen näin tietoa liike-elämän tarpeisiin.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  100 % harjoitustehtävät

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kontaktitapaamiset
  Osatehtävien valmistelu

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kirjallisuus ja muu materiaali riippuu toteutettavasta analyysista.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin tapaamisissa on läsnäolovelvollisuus. Läsnäolo ensimmäisellä ja viimeisellä kerralla on pakollista. Kurssi on vain johtamisen pääaineopiskelijoille.

  Capstonen hyväksilukeminen: Opiskelija voi perustellusta syystä (esim. vaihto-opiskelu tai vakava sairaus; työssäkäynti ei kuitenkaan ole tällainen perusteltu syy) korvata capstone-kurssin tai tämän kurssin sijaan sisällyttää tutkintoonsa toisen Aalto-yliopiston korkeakoulun (ei Kauppakorkeakoulun) kurssin. Tätä varten tulee jättää normaalista hyväksilukukäytännöstä poiketen jo ennen korvaavan kurssin suorittamista perusteltu korvaamishakemus Intossa kuvaillun hyväksilukuprosessin mukaisesti. Tässä yhteydessä pyydetään ao. tutkinnon osan vastuuopettajan tai ohjelmajohtajan lausunto siitä, toteutuvatko capstone-kurssin tavoitteet opiskelijan korvaavaksi ehdottamassa kurssissa.

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät IV - V
  2023-2024 Kevät IV - V

  Ilmoittautuminen :

  Kurssi on tarjolla vain johtamisen pääaineopiskelijoille.