Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Tavoitteena on, että kurssin käytyäsi
1) olet saanut yleiskuvan projektitutkimuksen kentästä
2) tunnet projektiammattilaisen työn keskeisiä osa-alueita ja osaat tarkastella niitä eri näkökulmista
3) osaat analysoida ja kehittää omaa ja muiden projektityöskentelyä.

Laajuus: 6

Aikataulu: 16.01.2024 - 15.02.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Riku Oksman

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla perehdyt projektiammattilaisen käytännön työhön viidellä eri osa-alueella: tavoitteenasetanta ja suunnittelu, yhteistyö ja vuorovaikutus, seuranta ja ohjaus, oppiminen ja tiedonsiirto sekä arviointi ja hyödyntäminen. Tutustut kahteen erilaiseen tapaan tarkastella näitä osa-alueita ja opit, että käytännön projektityössä ja sen johtamisessa on ennen kaikkea kyse ihmisten arkisesta toiminnasta ja vuorovaikutuksesta.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  50 % yksilötehtävät, 50 % ryhmätehtävät

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kontaktiopetus 30 h
  Ryhmätyöskentely 80 h
  Itsenäinen työskentely 50 h
  Yhteensä 160 h

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennoille osallistuminen on pakollista (max 2 poissaoloa, korvattava erikseen). 

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät III
  2023-2024 Kevät III

  Ilmoittautuminen :

  Kurssille päästäkseen opiskelijan on ilmoittauduttava kurssille Sisussa ja lisäksi palautettava MyCoursesissa jaettu, hyväksyttävästi laadittu ennakkotehtävä viimeistään viikkoa ennen kurssin ensimmäistä luentoa. Kurssille otetaan enintään 50 opiskelijaa, joiden valinta tehdään ennakkotehtävän perusteella. Kurssille otetaan opiskelijat seuraavassa prioriteettijärjestyksessä: 1) johtamisen pääaineopiskelijat, 2) muut opiskelijat