Obs! Kursbeskrivningen bekräftas för två läsår åt gången och till exempel lärandemål, bedömningsmetoder och centralt innehåll förblir i huvudsak oförändrade. Det är ändå möjligt att göra ändringar till kursens förverkligande, som kontaktundervisningens organisation, betoningen av bedömningsmetoder eller kursmaterial, med hjälp av kursbroschyren.

LÄRANDEMÅL

 • Du kan kommunicera interaktivt och sakkunnigt i olika muntliga kommunikationssituationer.
 • Du kan agera i olika sociala situationer och i svenskspråkig företagskultur.
 • Du kan hålla åskådliga presentationer och tal relativt fritt.

Omfattning: 3

Tidtabel: 27.02.2024 - 11.04.2024

Ansvarslärare (gäller under hela undervisningsplansperioden):

Ansvarslärare (gäller denna kursomgång): Jessica Rosenberg, Jari-Pekka Välimaa

Kontaktuppgifter till kursens personal (gäller denna kursomgång):

CEFR nivå (gäller under hela undervisningsplansperioden): B2

Undervisnings och prestationens språk (gäller denna kursomgång):

Teaching language: Swedish. Languages of study attainment: Swedish

INNEHÅLL, BEDÖMNING OCH ARBETSMÄNGD

Innehåll
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  • Du övar dig att kommunicera muntligt i olika situationer i arbetslivet och att ta hänsyn till olika målgrupper.
  • Du övar dig att agera interaktivt i olika sociala situationer och i svenskspråkig företagskultur.
  • Du övar dig att uttrycka dig muntligt i olika situationer, åskådliggöra presentationer, hålla tal och argumentera.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  Fortlöpande bedömning

 • Regelbundet och aktivt deltagande
 • Muntliga framställningar (100 % av vitsordet)

Arbetsmängd
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  – Kontaktundervisning 24 - 36 h

  – Förberedelse inför timmarna 45 - 57 h

  – I en del av presentationerna ingår självbedömning. I kursen kan ingå övningar som spelas in på video.

DETALJER

Ersättande prestationer
Förkunskaper

TILLÄGGSINFORMATION

Tilläggsinformation
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  • Bekräfta ditt deltagande i kursen genom att närvara på den första föreläsningen.

  Obs! Kursen ordnas då minst 10 studerande har anmält sig till kursen.

  Undervisningsspråket : svenska

  Undervisningsperiod : 2022-2023 Vår IV
  2023-2024 Vår IV

  Anmälning :

  Anmälan till undervisningen sker i Sisu.