Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

 • tunnistaa urheilu-uran ja harjoittelun tuottaman osaamisen ja hyödyt mahdollisille muille ammattiurille
 • hahmottaa urheiluverkoston luomat mahdollisuudet osana opinnäyteprosessia sekä työ-harjoitteluja
 • tunnistaa omat mahdollisuutensa valmistumisen jälkeisessä työelämään sijoittumisessa (ml. urheilu-ura)

Laajuus: 3

Aikataulu: 14.08.2023 - 30.06.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Sami Itani

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish, English

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Oman kehittymisen arviointi urheilijana ja opiskelijana
  Urheilun, opintojen ja harjoittelujen kautta opitun pääoman tunnistaminen ja sanoittaminen

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kaksoisuran tuottaman pääoman sanoittamiseen liittyvät tehtävä ja tapaaminen vastuuopettajan kanssa

  Lisätietoa vaadittavista tehtävistä MyCourses-sivuilla

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  81 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  MyCourses-sivuilla ilmoitetut materiaalit

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - Kesä
  2023-2024 Syksy I - Kesä