Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija 

 • tunnistaa urheilun ja opiskelun yhdistämisen vaatimukset
 • osaa asettaa realistia tavoitteita sekä urheilu- että opiskelu-ura huomioiden
 • osaa laatia suunnitelmia kahden uran eteenpäin viemiseksi
 • ymmärtää kokonaishyvinvoinnin merkityksen itselle

Laajuus: 3

Aikataulu: 14.08.2023 - 30.06.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Sami Itani

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish, English

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  • tavoitteiden määrittely urheilu-uralla ja opinnoissa
  • kahden uran yhdistämisen haasteet ja mahdollisuudet
  • perehtyminen urheilevan opiskelijan hyvinvointiin ja siihen vaikuttaviin tekijöihin

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  MyCourses-sivuilla ilmoitetut tehtävät

  Tapaaminen vastuuopettajan kanssa

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Itsenäinen työskentely 81 h, tapaaminen vastuuopettajan kanssa

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  MyCourses-sivuilla ilmoitetut materiaalit

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - Kesä
  2023-2024 Syksy I - Kesä

  Ilmoittautuminen Sisussa, tehtävät MyCoursessa, varaa tapaaminen vastuuopettajan kanssa ajoissa