Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

After completing the course, the student

1. understands the principles of scientific work and the academic use of such work. This includes familiarity with:

- the basic principles of scientific argumentation.

- the difference between theoretical and empirical work.

- the basics of academic citation (including when citation is needed).

2. Can search for and use academic knowledge critically, and has tools for:

- how to search articles in databases. - how to quickly find out the big picture of a research topic.

- how to read scientific articles efficiently.
- how to judge the quality and relevance of both published work and unpublished working papers.

3. Is familiar with central features of academic writing, with a specific focus on writing in Economics, including:

- knowledge of the standard components of and structure of scientific papers in Economics.
- familiarity with basic tools for critically reviewing the literature.
- enhanced knowledge of grammatical and stylistic aspects required in academic writing.

Laajuus: 2

Aikataulu: 08.01.2024 - 03.04.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Miri Stryjan

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: English

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Academic knowledge; scientific argumentation; searching and using academic knowledge; features of academic text; academic writing.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Only for students in the Bachelor's programme in Economics. Students studying in the Bachelor's Programme in Business (Kauppatieteiden kandidaattiohjelma) should take the course Tieteellinen ajattelu ja kirjoittaminen (BIZ-A0105). 

  Teaching Language : English

  Teaching Period:
  2022-2023 Autumn I - II
  2022-2023 Spring III - IV
  2023-2024 Autumn I - II
  2023-2024 Spring III - IV