Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelijat oppivat kurssin Kiina 1 sanastoon liittyvät kirjoitusmerkit. He omaksuvat perustaidot, joita tarvitaan kiinan kirjoitusmerkkien järjestelmälliseen itseopiskeluun. Kurssilla käydään läpi myös noin 150 yleisintä kirjoitusmerkkiä ja sanaa.

 

Laajuus: 2

Aikataulu: 17.01.2024 - 14.04.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Sari Annala

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden): A1

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: English

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  - kirjoitusmerkkien opettelu pinyinin avulla

  - merkkien kirjoittaminen ja vetojen oikea järjestys

  - joidenkin yleisimpien radikaalien tunnistaminen

  - kirjoitusmerkkien historia ja rakenne

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  1. Luennot 2 t, itsenäinen opiskelu 52 t.
  2. Opettajan antamat tehtävät (50 %).
  3. Lopputentti (50 %).

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  2 h (kontaktiopetus) + 52 h (itsenäinen työskentely)

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Oppikirja: Chī le ma ? (Kiinan peruskurssi / © 2019 tekijät ja Kustannusosakeyhtiö Otava) ja lisämateriaali MyCourses-alustalla

  (ISBN 9789511334156)

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : englanti

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - II
  2022-2023 Kevät III - IV
  2023-2024 Syksy I - II
  2023-2024 Kevät III - IV

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen Sisussa (sisu.aalto.fi).